bildtitelbildtitelbildtitel

bildtitel

bildtitel 

bildtitel   

Inte bara teknik 

Yoga beskrivs som en tenkik, en slags "know-how". Vi undervisar och förfinar tekniker relaterade till andning, kroppsställningar, koncentration, uttal och rytm av mantras, avspänning. Vi tränar vår förmåga och utvecklar vår kapacitet/vår inre kraft som människa. Men utan ödmjukhet och hängivelse blir vår kraft inte till mycket liv. Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan innehåller en värdefull balans av den tenkiska aspekten i form av Bhakti. Vi ges möjlighet att utveckla hängivelse och ödmjukhet, som en naturlig balans till den inviduella teknikträningen. 

Yogi Bhajan lyfte även fram det essentiella i att vi människor är del av en grupp, ett samhälle eller social gemenskap. Kundaliniyoga handlar inte om att egensinnigt och egocentriskt utveckla sig själv. Tvärtom behöver vi utveckla oss själva som medmänniskor för att kunna expandera vårt individuella medvetande, för att kunna omfamna ett mer universellt tänkande och medvetande. Kort sakt, vi behöver varandra för att kunna växa som människor. I yogiska termer pratar vi om "seva", osjälviskt tjänande, men vi skulle kunna benämna det "diakoni" eller "medmänskligt engagemang" eller något annat som uttrycker vår delaktighet och vår insats i ett socialt sammanhang som just medmänniskor.
 

................................................................................................................................................

"The art of healing, the art of ecstasy, the art of God-consciousness has millions of names in mystic terms. It has to do with rhythm and reality. When the body is in rhythm, there is ease. When the body, or any part of the body goes out of rhythm, there is dis-ease."     

- Yogi Bhajan  

................................................................................................................................................

 

Mer info under "Meditation", "Yogapass" och "Yogisk Mat" kommer...