Karam Kriya  Karam Kriya

"Inviting you to think in a different way..."

Yogi Bhajan betonade vikten av att utveckla en medveten kommunikation med oss själva och med andra. Han skrev bl.a. en doktorsavhandling på temat, och uttryckte vikten av fortsatt utveckling på området.

 
Shiv Charan Singh, grundare av International Karam Kriya School, har utvecklat ett system för medveten kommunikation och förfinat en praktisk metod, Karam Kriya, som bland annat används som verktyg i konsultationer. 

Shiv Charan Singh är en enastående andlig rådgivare, som har arbetat internationellt med grupper och individer i över 30 år. Han tränar elever och lärare i Kundaliniyoga, konsultation och tillämpad numerologi över hela världen.
 
 

Karam Kriya refererar till en medvetenhet om nummer och relaterar bland annat till en österländsk anatomi och antagandet om att människan är något mer än bara den fysiska kroppen. De så kallade tio andliga kropparna används som referens, liksom Mul Mantra och 10 Gurus. Karam Kriya ger verktyg för att lära känna dig själv, utveckla dina unika kvaliteter och ta dig an utmaningar i livet.


"The greatest gift that you can give to others is the gift of unconditional love and acceptance."    

 - Shiv Charan Singh