Karam Kriya  Karam Kriya

"Inviting you to think in a different way..."

Yogi Bhajan betonade vikten av att utveckla en medveten kommunikation med oss själva och med andra. Han skrev bl.a. en PhD avhandling på temat, och uttryckte vikten av fortsatt utveckling på området.

Shiv Charan Singh har förfinat ett system av grundförutsättningar för medveten kommunikation och utvecklat en praktisk metod, Karam Kriya, som bland annat används i konsultation.

Karam Kriya refererar till en medvetenhet om nummer och relaterar bland annat till en österländsk anatomi och antagandet om att människan är något mer än bara den fysiska kroppen. De så kallade tio andliga kropparna används som referens, liksom Mul Mantra och 10 Gurus. 


Karam Kriya ger verktyg för att lära känna dig själv, ta vara på dina unika kvaliteter som människa och ta dig an dina utmaningar i livet.

Läs mer: www.karamkriya.com
http://www.quinta-do-rajo.pt/karam-kriya-e-numerologia/o-que-e-a-karam-kriya/?lang=en

.......................................................................................................................................................

"The greatest gift that you can give to others is the gift of unconditional love and acceptance."    

 - Shiv Charan Singh

.......................................................................................................................................................

Karam Kriya utbildning i medveten kommunikation

"Stay connected and learn more about this amazing journey of our consciousness and intuition!" Sat Karam Singh

Sat Karam Singh är utbildningsansvarig och har många års erfarenhet som utbildare i Karam Kriya i Europa. Läs mer om honom i 'Om Oss'.

Utbildningen ger nya perspektiv och möjligheter i olika terapeutiska och konsulterande sammanhang, t.ex. för psykologer, psykoterapeuter och andra som arbetar med medmänskliga möten.

bildtitel

bildtitel 

bildtitel