Karam Kriya  Karam Kriya

"Inviting you to think in a different way..."

Genom tiderna har system baserade på nummer utvecklats som referens och stöd för en ökad medvetenhet i livet. Shiv Charan Singh har förfinat den yogiska numerologin och utvecklat en praktisk metod, Karam Kriya, som bland annat används i konsultation.

Karam Kriya refererar till en medvetenhet om nummer och relaterar bland annat till en österländsk anatomi och antagandet om att människan är något mer än bara den fysiska kroppen. De så kallade tio andliga kropparna används som referens, liksom Mul Mantra och 10 Gurus. 


Karam Kriya ger verktyg för att lära känna dig själv, dina olika kvaliteter som människa och bidrar till förutsättningar att medvetet utvecklas som människa och medmänniska.

Läs mer: www.karamkriya.com
http://www.quinta-do-rajo.pt/karam-kriya-e-numerologia/o-que-e-a-karam-kriya/?lang=en

.......................................................................................................................................................

"The greatest gift that you can give to others is the gift of unconditional love and acceptance."    

 - Shiv Charan Singh

.......................................................................................................................................................

Karam Kriya konsultationsutbildning

"This is the start of a new journey!

We will explore numbers in life, and life in numbers. Numbers are what they are, and they cannot be anything else...which means, numbers have integrity. And as such they can serve as a universal reference for our consciousness. Pythagoras once said: If you don’t know numbers, you don’t know anything. If you only know numbers, you still don’t know anything.

Which leads us to the beginning...that the study of numbers only doesn’t get us anywhere, but the relation of numbers with each other, and their appearances in our lives is what makes them remarkable and worthwhile studying.

Stay connected and learn more about this amazing journey of our consciousness. We will organise a kick-off meeting at Nordic Yoga Center with people who are genuinely interested in developing their consciousness and intuition on a stable and reliable basis...which is numbers!"

Sat Karam Singh


Sat Karam Singh är utbildningsansvarig och har många års erfarenhet som utbildare i Karam Kriya i Europa. Läs mer om honom i 'Om Oss'.

Utbildningen ger nya perspektiv och möjligheter i olika terapeutiska och konsulterande sammanhang, t.ex. för psykologer, psykoterapeuter och andra som arbetar med medmänskliga möten.

bildtitel

bildtitel 

bildtitel