Karam Kriya  Karam Kriya

"Inviting you to think in a different way..."

Yogi Bhajan betonade vikten av att utveckla en medveten kommunikation med oss själva och med andra. Han skrev bl.a. en PhD avhandling på temat, och uttryckte vikten av fortsatt utveckling på området.

 
Shiv Charan Singh, grundare av International Karam Kriya School, har utvecklat ett system för medveten kommunikation och förfinat en praktisk metod, Karam Kriya, som bland annat används som verktyg i konsultationer. 

Shiv Charan Singh är en enastående andlig rådgivare, som har arbetat internationellt med grupper och individer i över 30 år. Han tränar elever och lärare i Kundaliniyoga, konsultation och tillämpad numerologi över hela världen.
 
 

 


Karam Kriya refererar till en medvetenhet om nummer och relaterar bland annat till en österländsk anatomi och antagandet om att människan är något mer än bara den fysiska kroppen. De så kallade tio andliga kropparna används som referens, liksom Mul Mantra och 10 Gurus. Karam Kriya ger verktyg för att lära känna dig själv, utveckla dina unika kvaliteter och ta dig an utmaningar i livet.
.......................................................................................................................................................

"The greatest gift that you can give to others
is the gift of unconditional love and acceptance." 
   

 - Shiv Charan Singh

.......................................................................................................................................................

Karam Kriya utbildning

Det här är en utbildning som ger dig förutsättningar för att utveckla en medveten kommunikation. Du får verktyg för att konsultera andra människor utifrån ett holistiskt perspektiv.

Utbildningen ges normalt i helgkursformat med 10 utbildningshelger, men även i mer intensiv retreatform.

Karam kriya ger nya perspektiv och möjligheter i olika terapeutiska och konsulterande sammanhang, t.ex. för psykologer, terapeuter och andra som arbetar med medmänskliga möten.

För dig som yogalärare erbjuder utbildningen värdefull fördjupning och kapacitet att bemöta människor i olika utvecklingsprocesser.