Lärare i Kundaliniyoga

Här hittar du information om hur du kan fördjupa dig i Kundaliniyoga. 


bildtitel

 

"If you want to learn something,
read about it.
If you want to understand something, write about it.
If you want to master something, teach it.” 
- Yogi Bhajan


Steg 1 Instruktör: Grunderna

Internationell lärarutbildning i Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan. Efter avklarad examination blir du internationellt diplomerad Kundaliniyogalärare av Kundalini Research Institute/KRI.

Stor vikt läggs vid din personliga utveckling under utbildningen. Kundaliniyoga erbjuder genuina tekniker för individuell utveckling. Du är varmt välkommen att gå utbildningen som en fördjupning av din upplevelse av Kundaliniyoga, dvs inte endast med intentionen att bli yogalärare. 

Utbildningen består normalt av 10 helgtillfällen samt en längre retreat. Den anordnas i samverkan med Karam Kriya School och huvudlärare Shiv Charan Singh.

Teman i utbildningen:

1. Yoga; ursprung, typer av yoga och att bli lärare

2. Shabd, mantra och Sadhana

3. Yogisk och västerländsk anatomi

4. Andning och att leva

5. Tidens teknologi och kroppsställningar

6. Mind och meditation

7. Humanologi

8. Roller och ansvar i och utanför undervisningssammanhang 

9. Yogisk filosofi, döden 

10. Fördjupad erfarenhet 


Steg 2 Praktiker, praktiserande: Transformation

Steg 2 består av 5 fördjupningskurser där du som certifierad Kundaliniyogalärare ges möjlighet att förfina dina ämneskunskaper och utveckla din kaliber som lärare.
Du kan välja att delta i de 5 modulerna i valfri ordning.  
- Conscious Communication - uplift & penetrate through the power of the word.
- Mind and Meditation - conquer the mind and conquer the world.
- Authentic Relationships - unfold your true identity in the matrix of conscious relationship
- Lifecycles and Lifestyles - discover the mystery and mastery through every cycle of life.
- Vitality & Stress - cultivate the caliber to guide yourself and others through life's challenges.

Steg 3 Lärare: Förverkligande, insikt 

I det tredje och sista steget som Yogi Bhajan gav, får vi möjlighet att utveckla vår autentiska identitet som Lärare. Steg 3 är en personlig resa där självinitiering är centralt. Här fördjupar du din meditativa erfarenhet, din andliga mognad, din relation till "The Sacred" och utvecklar ett "non-profit" projekt som bidrar till samhällsutveckling. Här skapas möjligheter att etablera din relation till Sadhana, Sangat och Guru.      

“In Level Three, one becomes a teacher – a teacher of truth and spirit. You develop the ability to penetrate and communicate through your presence alone and uplift the students through your subtle body. This is the teacher of the Aquarian Age, the Aquarian Teacher. Students experience the truth within them through your intention, projection, and purity.”
– Yogi Bhajan  

................................................................................................................................................

Kontakt & mer information  


Mobil: 070-260 99 03 (gärna sms)
Mail: hak@nordicyoga.se  

Via kontaktformulär här