Vad är Yoga?

Yoga brukar beskrivas som en 5000 år gammal teknik. Ordet yoga kommer från ordet yoke eller jugit som översätts till förening - av kropp, sinne och själ och av det individuella medvetandet till ett obegränsat universellt medvetande. Yoga möjliggör en naturlig balans av kropp, sinne och själ, där utrymme för närvaro och en ökad medvetenhet skapas.

En balanserad tillvaro 

I yogan balanserar vi vår fysiska kropp, stimulerar körtelsystemet, stärker nervsystemet och immunförsvaret. Styrka, uthållighet, flexibilitet, förmåga till avspänning och medveten närvaro tränas.

När vi praktiserar yoga finns en intention att observera och lära känna oss själva och våra invanda mönster. Vi skapar ett ökat handlingsutrymme inom oss själva som gör det möjligt att medvetet välja hur vi agerar i tanke och handling. Vi söker ersätta negativa tankar och handlingar med konstruktiva egenskaper så som medkänsla, vänlighet, generositet och att vara sann gentemot oss själva och andra.

Yogan erbjuder möjligheter att träna både fysiskt och mentalt, men det kanske enskilt viktigaste i yogan är ett vänligt och accepterande förhållningssätt till oss själva. Det sätt vi betraktar oss själva speglar ju naturligt nog också vårt sätt att förhålla oss till våra medmänniskor.

Kundaliniyoga
enligt Yogi Bhajan

Kundaliniyoga består av kroppsställningar (asanas), andningsövningar (pranayama), ljudtekniker (mantra), koncentration (dhyana) och meditation. Det är en yogaform där du inte behöver vara atlet akrobat för att delta. Istället ges möjlighet att fördjupa sig i andning och meditation i varierade pass. Yogaformen beskrivs ofta som dynamisk där de flesta övningar är i rörelse och kombineras med en medvetenhet om andningen. Kroppskännedom och medveten närvaro praktiseras i samtliga pass.


Yogi Bhajan introducerade Kundaliniyoga till västvärlden i slutet av 60-talet. Han kom med missionen att utbilda framtidens lärare och ledare (inte samla elever eller följare). Han har inte minst bidragit till att stärka kvinnor.

Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan har spridits och undervisas idag i hela världen. Kundalini Research Institute (KRI) är den internationella organisation som säkerställer standarden och certifierar lärare.


I Kundaliniyoga värmer vi ofta upp kroppen. Sedan följer en serie övningar sammansatta i ett yogapass, så kallad kriya, där vi fokuserar på olika teman. Kriyas kan till exempel fokusera på att stimulera immunförsvaret, stärka ryggen, balansera känslolivet etc. Vila inkluderas mellan övningar. Efter yogapasset följer en längre avslappning och därefter meditation.

................................................................................................................................................

"Yoga was made for us to be healthy, happy and holy. Kundalini Yoga was made for us to be healthy, happy, holy and aware. The secret of your soul is awareness."     

- Yogi Bhajan  

................................................................................................................................................

Hela människan

bildtitel

Yoga och meditation används idag för att hantera typiska västerländska hälsoproblem så som stress, utbrändhet och depression. Kropp, sinne och själ betraktas i den yogiska traditionen som lika viktiga för vårt välbefinnande. De olika aspekterna av oss själva ses också vara i ett ständigt interagerande med varandra. I yogan får vi redskap att integrera våra olika aspekter som människa. Med hela människan i fokus ges öppningar till djup läkning och välbefinnande. 

.......................................................................................................................................................

"You are not the body, you are not the mind, and you are not even the soul. You are the holder of these three faculties, the trinity with which your command has to complete the destiny, the distance and the destination to reach your own infinity."   

 - Yogi Bhajan

.......................................................................................................................................................