Vad är Yoga? 

Ursprunget

bildtitel

Yoga Narayana

Yoga brukar beskrivas som en minst 5000 år gammal teknik. Den möjliggör en naturlig balans av kropp, sinne och själ, där utrymme för närvaro och en ökad medvetenhet skapas. Ordet yoga kommer från ordet yoke eller jugit som översätts till förening - av kropp, sinne och själ och av det individuella medvetandet till ett obegränsat universellt medvetande.

En balanserad tillvaro 

Ett yogapass består av kroppsställningar, andningsövningar, avslappning och meditation. Styrka, uthållighet, flexibilitet, förmåga till avspänning och medveten närvaro tränas. I yogan balanserar vi hela vår fysiska kropp, stimulerar körtelsystemet, stärker nervsystemet och immunförsvaret.

När vi praktiserar yoga finns en intention att observera och lära känna oss själva och våra invanda mönster. Vi skapar ett ökat handlingsutrymme inom oss själva som gör det möjligt att medvetet välja hur vi agerar i tanke och handling. Vi söker ersätta negativa tankar och handlingar med konstruktiva egenskaper så som medkänsla, vänlighet, generositet och att vara sann gentemot oss själva och andra.

Yogan erbjuder möjligheter att träna både fysiskt och mentalt, men det kanske enskilt viktigaste i yogan är ett vänligt och accepterande förhållningssätt till oss själva. Det sätt vi betraktar oss själva speglar ju naturligt nog också vårt sätt att förhålla oss till våra medmänniskor.

Hela människan

bildtitel

Yoga och meditation används idag för att hantera typiska västerländska hälsoproblem så som stress, utbrändhet och depression. Kropp, sinne och själ betraktas i den yogiska traditionen som lika viktiga för vårt välbefinnande. De olika aspekterna av oss själva ses också vara i ett ständigt interagerande med varandra. I yogan får vi redskap att integrera våra olika aspekter som människa. Med hela människan i fokus ges öppningar till djupt helande och välbefinnande. 

.......................................................................................................................................................

"You are not the body, you are not the mind, and you are not even the soul. You are the holder of these three faculties, the trinity with which your command has to complete the destiny, the distance and the destination to reach your own infinity."   

 - Yogi Bhajan

.......................................................................................................................................................

bildtitel

bildtitel 

bildtitel